История

История

Първото българско училище в с. Вресово е основано през 1869 г. в къщата на селянина Калко Костадинов. Първата светлина на знанието е запалена от Иван Жеравналията.

През 1871 г. училището се премества в къщата на Трухчо Петров, като се използва само една стаичка. Учител е бил Грънчаров от гр.Айтос. На учителите им се е падало по една крина храна от къща. През същата година се построява училище с две учебни стаи. Грънчаров е учителствал до 1874 г.

От учебната 1874/1875 г. училището е затворено. Но въпреки това, тук се е запазила искрата на всичко българско: име, род, език, вяра и нрави. Ролята на училището през това време е огромна. То възпитавало и поддържало българския дух на населението, всявало е любов към всичко българско и родно. Училището е отворено в края на Освободителната война и за учител е назначен г-н Боев.

От 1880г. до 1883 г. учител е бил Атанас от гр.Айтос, но презимето му е неизвестно.

През учебната 1923/1924 г. е имало повече учители – Георгиева, Апостолова, Емануилов и Недев. От тогава са били все по няколко и с директор.

Строежът на сградата на настоящето училище е започнал през 1928 г. В построяването му са участвали всички жители на селото. През есента на 1929 г. училището е отворило вратите си за да приеме първите ученици – 25 на брой. Учители са били: Атанас Емануилов, Руси Димчев, Радко Желязков, Райна Бойдева, Иван Ангелов и др.

Дълги години училището е било средищно, както е днес, но тогава ученици е имало от с.Череша, с.Зайчар, с.Дъскотна, с.Люляково, с.Ябълчево, с. Руен, с.Просеник, с.Шиварово. Днес в училище учат само деца от с.Шиварово

Последният основен ремонт на училището е направен през 2012 г.-2013 г.

Към момента в училище се обучават 170 ученика от I до VIII клас. Има присъединена ПДГ от с.Шиварово.