Клуб " Магията на цветовете"

Клуб " Магията на цветовете"

Заниманияна на клуба са с ученици от 1 клас с ръководител г-жа Хасан. Провеждат се в четвъртък от 15,20 ч.