Клуб " Цветна палитра"

Клуб " Цветна палитра"

Занятията на клуба са всеки четвъртък от 15,20 ч.

Ръководител на клуба е г-жа Исмигюл Муталиб