Клуб " Арт ателие"

Клуб " Арт ателие"

Занятията на клуба са всеки Вторник от 15,20 ч.

Ръководител на клуба е г-жа Исмигюл Муталиб