НП „Културните и научните институции като образователна среда“

НП „Културните и научните институции като образователна среда“

Една от основните ни задачи е да се даде възможност и да се  организира по нов начин управлението, обучението и образователната среда с цел повишаване на интереса към учебния материал и успеваемостта на учениците, като се стремим към интегриране на социално-уязвимите групи. Една от основните дейности е осигуряване на достъп до различни исторически и културни институции – музеи, етнографски комплекс, библиотеки, театри и класни стаи сред природата.

Превръщането на музеите в класна стая е различно от посещението в музей.  Музеите вече предоставят различни образователни възможности, чрез  които учениците да получават допълнителна информация за изложените предмети.

При  музейното образование няма директно оценяване и задължителни рамки. Това кара учениците да го възприемат като приятно и полезно.

Провеждане на часове сред природата помага за придобиване на знания в естествена среда.

Учениците усещат чувство на свобода, когато са извън класната стая. Те са по –позитивни по отношение на учебните си познания.

Проектът ще се реализира с ученици от V и VІ клас от ОУ „Д-р Петър Берон“, с.Вресово и ще включи уроци по история и цивилизации, изобразително изкуство и човекът и природата.

Стремежът ни е да осигурим повече възможности за използване на културните институции като образователна среда, за развиване на въображението и креативността на учениците, за повишаване на дигиталните им умения и компетентности, за формиране умения за учене през целия живот