НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ Модул 2 „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“

НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ Модул 2 „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“