Обучение от разстояние в електронна среда

Обучение от разстояние в електронна среда

2020-11-11 15:56:00

Уважаеми родители и ученици,

 
На основание Заповед № РД09-2924/ 26.10.2020 г. на министъра на образованието и науката, Областния координационен щаб взе решение

учениците от 6. до 12. клас в област Бургас да преминат към обучение от разстояние в е-среда за периода от 12.11. до 25.11.2020 г. (включително).