Патрон

Патрон

Петър Хаджи Берович е български лекар, стопански и просветен деец и дарител. Учен-енциклопедист, педагог, философ и естественик. Автор на Рибния буквар (1824) - първия български буквар, издаден в Брашов.

Третият раздел на Рибния буквар е назован от автора „Добри съвети”. Предлагаме ви да се запознаете с тях в оригинален текст. Може да ви послужат - мъдростта е вечна.

„Струвай добро, да намериш добро”

„Почитай старите, доде младейш, да почитат и тебе, кога устарейш.”

„Ако не ся трудиш, доде младейш, без риза ще устарейш.”

„Птичетата ся познават по цартението, а человеците по хортуванието.”