Персонал

Персонал

Ръководен екип:

Айтен Рефикова Вели – Директор
Добрина Янчева Добрева – Заместник- директор

Педагогически персонал:

Начален етап:

Февзие Шемши Назиф- старши учител в начален етап

Зелиха Османова Хасан- старши учител в начален етап

Николай Стоянов Димов- старши учител в начален етап

Таня Богданова Стоянова- старши учител в начален етап

Румяна Костадинова Петкова- старши учител в начален етап на група в ЦДО

Йовка Костадинова Тодорова -  учител в начален етап на група в ЦДО

 

Прогимназиален етап:

Севгинар Акиф Шемседин- старши учител по френски и английски език

Тинка Йорданова Стамболийска-  учител по математика

Маргарита Ангелова Станчева- старши учител по БЕЛ

Диана Куртева Дракова- старши учител по история и цивилизация и география и икономика

Исмигюл Мюмюн Муталиб- старши учител по майчин език

Хасан Мехмед Хасан - старши учител в прогимназиален етап на група в ЦДО

Хюсеин Мехмед Хасан-медиатор

Симона Георгиева Янчева-помощник-учител