Прием 2023-2024

Прием 2023-2024

 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "Д-р ПЕТЪР БЕРОН"

            с.Вресово - 8560    общ.Руен                       ' тел. 0884890573; 0887823357

200907@edu.mon.bg

 

 

 

Прием на ученици в I клас

2023/2024 учебна година

График на дейностите за прием на ученици в I клас

Подаване на заявления за записване: 

 от 01 май до 31  МАЙ 2023 г.

 - Записване на ученици за първи клас  :

 от 01 ЮНИ до 07 ЮНИ 2023 г.

Необходими документи:

-Заявлениеза записване (по образец на училището).
-Заявлениеза избираема подготовка (по образец на училището).
-Заявлениеза записване в ГЦОУД (по образец на училището).

-Копие от акта за раждане на детето (веднага се връща).
-Удостоверение за завършена подготвителна група.

-Заявление за включване в група по Спортни дейности

-Декларация от родителите/по образец/, че е    запознат с УУП за начален етап.

 

Айтен Вели

Директор