Проект"Знаем, учим и пътешестваме"

Проект"Знаем, учим и пътешестваме"

От 15 декември 2022 г. до 14 октомври 2023 г. /десет месеца/ училището ще работи по  КП33.21-2022 на ЦОИДУЕМ. Името на проекта е "Знаем, учим и пътешестваме"

Проекта е съвместен с ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Загорци, общ.Средец