Традиция

Традиция

Традиция

В полите на източния дял на Стара планина се е сгушило едно усамотено българско село- Вресово. Според преданието някога е било град, подчинен на Ямбол, със 17 казанджийски дюкяна и се е наричало Хърсово. Изследванията показват, че предците на жителите на това село имат тракийски корени. Затова красноречиво говорят традиционните кукерски игри, които се играят от незапомнени времена.

Вресовските кукери за първи път се споменават в „Известия за етнографския музей на София” /кн.1 от 1907 г./, редактирано от Д.Маринов.

Традицията продължава и днес.