Актуално

Актуално

ВАЖНО!!!


Уважаеми родители и ученици, предвид създалата се ситуация, след обсъждане и решение на Щаба в Бургас и Кмета на Община Руен, в Основно училище "Д-р Петър Берон", с. Вресово се прекратява учебният процес от днес, 13.03.2020 г., до второ нареждане. Моля всички ученици да си останат по домовете! При промяна на ситуацията ще бъдете осведомени своевременно.

С уважение,

Динко Костадинов