Седмично учебно разписание

Седмично учебно разписание

Седмичното учибно разписание е в сила от 30.03.2020 г.