Клуб "Пътешествие в предприемачеството"

Клуб "Пътешествие в предприемачеството"

Заниманията по интереси на клуба се провеждат всеки понеделник от 15,20 ч.

Ръководител е г-жа Златина Цаневска-преподавател по математика