Клуб "Комуникирай с изкуство"

Клуб "Комуникирай с изкуство"

Занятията на клуба са всеки вторник от 15,20 ч.

Ръководител на клуба е г-жа Исмигюл Муталиб