Клуб "Приятели на природата"

Клуб "Приятели на природата"

Заниманията по интереси на клуба се провеждат всяка сряда от 15,20 ч.

 Ръководител на клуба е г-жа Добрина Добрева