Клуб "Природа"

Клуб "Природа"

Заниманията по интереси на клуба се провеждат всяки четвъртък от 15,20 ч.

 Ръководител на клуба е г-жа Добрина Добрева